LLIGA CATALAN PISTA HIVERN - Formulari d'inscripcions

COVID-19

DECLARACIO RESPONSABLE ENFRONT LA COVID-19
Curses Federació Catalana de Ciclisme (FCC)

DECLARO:

- Que conec el context de la pandèmia provocat pel COVID-19 i els riscos que comporta i eximeixo a la Federació Catalana de Ciclisme de qualsevol responsabilitat.

- Que reuneixo els requisits de salut establerts específicament pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per realitzar l’activitat esportiva.

- Que sóc coneixedor de la informació i comunicats per part de la federació, per al retorn als entrenaments i competicions segons en cada fase i entrada la “nova normalitat”.

- Tanmateix, conec i he llegit els protocols de retorn a les competicions, publicats per la Federació, i en sóc coneixedor de les precaucions a prendre.

- Que he llegit i entès els procediments publicats per la Federació, així com per les instal·lacions esportives on realitzo els entrenaments i activitats, i em comprometo a complir-los.

(en cas menors d’edat) El pare, mare o tutor legal, del ciclista, realitzar les proves, curses i activitats federades on s’inscriu l’autoritzo a

I per que així consti, signo aquesta declaració, de forma implícita amb la Inscripció a la Cursa.

Identificació
Si la vostra llicència ha estat tramitada per una altra federació nacional (No aplica a Ciclistes Andorrans), haureu d'enviar a web@ciclisme.cat l'autorització de la vostra federació per competir al territori espanyol.