Avantatges d’estar federat

Taxa serveis Mossos d´ Esquadra en proves esportives

Notícia publicada el 11-04-2012

El dia 23 de març va sortir publicat en el DOGC, núm. 6094, el Decret del Departament de Presidència, Llei 5/2012 del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. A la subsecció vint-i-novena (pàgines 15409 i 15410) “Taxa pels serveis prestats pel Cos de Mossos d’Esquadra” Article 45 “Modificació del títol XXIII del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya” on es regula la taxa per prestació de serveis, s’inclou:
“La vigilància, la regulació i la protecció de proves esportives que afecten vies interurbanes o que tenen més incidència en el nucli urbà, sens perjudici de les competències municipals”. Essent l’article 22.4-4 Quota, on es fixa la taxa “en 33.66€ per hora i persona”.
L’article modificat 22.4-1 del Capítol IV, ha suprimit el paràgraf “llevat de les que organitzen entitats sense afany de lucre i administracions públiques i no cobrin entrada per assistir a les proves o no es financin amb drets de retransmissió televisiva”.
Aquesta modificació de la Llei de taxes, sense avís previ i d’aplicació immediata, representa un increment de la despesa molt important, afectant en el pressupost de les proves de competició i marxes cicloturistes que es desenvolupen a la carretera.
 A més a més l’aplicació no ha tingut en compte les presentacions de sol•licituds anteriors a la data de vigència legal.
Les gestions immediates d’aquesta Federació han estat les converses amb Director del Servei Català de Trànsit, President de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i entrevista amb Secretari General d’Esports de la Generalitat. Tots prenent interès en fer les gestions pertinents. A part estem convocats el 13 d’abril a ser rebuts pel Director del Servei Català de Trànsit.
Les dues primeres activitats esportives afectades, el passat cap de setmana, han pagat les taxes. La FCC presentarà una reclamació administrativa per recuperar aquests imports, presentats amb anterioritat a la promulgació de la Llei, a part prendrà totes les mesures al seu abast per pal•liar l’aplicació del Decret.
3-4-2012

Opcions per aquesta notícia
Cercador avançat de notícies
Altres notícies
El llibre sobre l´ Escalada a Montjuïc es presenta a Vilanova i La Geltrú
El Memorial Andreu Domènech i Pujol serà el 7 de juny
Compte enrere per la Cursa del Llobregat
La Copa Catalunya infantil continuà a Sant Boi
Llibert Sendròs i Mayalen Noriega, campions catalans de contrarellotge
Vídeos
Cursa del Llobregat
Campionat de Catalunya femení, cadet i juvenil
Cursa del Llobregat
Mediterránea Cup
© 2013 Federació catalana de ciclisme | Accés privat
 
Segueix-nos: