La Junta Electoral proclama les candidatures a President i a Delegats Territorials.

02/12/2017
Federació

La Junta Electoral proclama les candidatures a President i a Delegats Territorials.

Després de finalitzar el termini d'impugnació de les candidatures presentades, la Junta Electoral en reunió celebrada el divendres 17 de novembre, ha proclamat les dues candidatures a President que concorreran en les eleccions del proper dia 2 de desembre de 2017.
Una està encapçalada per Antoni Palacios i té com a membres de la junta directiva: Albert Pol, Jordi Cano, Joan Font, Dèbora Galvez, Nuria Espinosa, Koos Kronn, Rafael Milà, Jordi Calsina i Ricardo Alberto Villar.  L’altra candidatura està encapçalada per Joaquim Vilaplana i té com a membres de la junta directiva: Jordi Jorba, Jesús Ruiz, Pere Uyà, Sergi Güell, Raül Querol, Angel Edo, Josep Roca i Salvador Bigas.
Pel que fa a les eleccions a Delegat Territorial, a les demarcacions de Barcelona i Tarragona a l’haver-se presentat només un candidat i tenir els avals suficients, aquests queden automàticament proclamats com a Delegats Territorials. Es tracta de Xavier Costa a Barcelona i David Llauradó a Tarragona.
Segons l’art. 28 dels Estatuts de la Federació les persones ja proclamades com a Delegats Territorials passen a formar part de la Junta Directiva amb càrrec de Vicepresidents.
A la Delegació territorial de Girona hi haurà eleccions entre dos candidats, Francesc Moradell i Carles Ferrer; com també a la Delegació territorial de Lleida amb els candidats Norbert Herrera i Sergi Escobar.
Tota la informació de les eleccions, Reglament, Calendari, Cens electoral amb tot el llistat de Clubs electors i nom del president, ho podeu trobar al banner “ELECCIONS FCC 2017” a la pàgina web federativa, a l’enllaç      https://www.ciclisme.cat/contingut/eleccions

Adreces de les Delegacions Territorials:
Barcelona: Vall d'Hebron 185 (Velòdrom d'Horta)
Tarragona: Compte de Rius, 2-8 - Entresol
Girona: Gaspar Casals, 12 4º 2º
Lleida: Avgda. del Segre, 7 (Edifici Terraferma)
 
NOTA DE LA JUNTA ELECTORAL:
La Junta Electoral recomana i encoratja a tots els agents que intervenen en el procés electoral i especialment a tota persona vinculada a la Federació, a tenir cura de respectar la normativa electoral i els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han d’estar presents durant tot el procés electoral.
Així mateix, aquesta Junta agraeix al president de la Comissió Gestora  de la FCC el recolzament a la seva feina, posant a la nostra disposició tots el mitjans i recursos de la Federació.
 
 
Extracte dels punts més importants del Reglament i Calendari Electoral:
Cens Electoral

Totes les Entitats afiliades (Clubs) incloses en el Cens electoral publicat a la pàgina web federativa  tenen el dret de votar a les eleccions  programades per al 2 de desembre de 2017.
En el Cens electoral no hi figuraran aquelles entitats afiliades amb menys d’un any d’antiguitat a la data de la convocatòria d’eleccions, i tampoc aquelles entitats amb un deute amb la Federació (del tipus quota anual, taxa federativa, llicències no regularitzades, etc...) a la data de la convocatòria d’eleccions   
Votacions
L’acte de les votacions es desenvoluparà, des de les 16 h a les 20 h del dissabte 2 de desembre de 2017,  simultàniament en els quatre col·legis electorals:

  • pels Clubs afiliats a la territorial de Barcelona a la seu de la FCC al Velòdrom d’Horta;
  • pels Clubs afiliats a la territorial de Tarragona a la seu de la delegació al carrer Compte de Rius 2-8;
  • pels Clubs afiliats a la territorial de Girona a la seu de la delegació, al carrer Gaspar Casals, 12;
  • pels Clubs afiliats a la territorial de Lleida a la seu de la delegació,  Av. del Segre 7.

 
A cada col·legi electoral hi haurà una mesa amb una urna per a les votacions a president i una segona urna per a les votacions a delegat territorial en el seu cas.
Els presidents de les entitats (clubs) s’hauran de presentar personalment a les seus del col·legi electoral corresponent al seu domicili social.  No s’admeten els vots per correu ni per delegació.
El president/a de l’entitat és la persona que pot exercir el dret de vot, prèvia presentació del document d’identitat, permís de conduir o passaport.  En cas d’impossibilitat del president/a el podrà exercir el vicepresident/a,  si va acompanyat d’un certificat de l’entitat signat pel president i el secretari.