Eleccions CTA

Eleccions Comité Tècnic Arbitral. Gener 2018

Acta de la reunió celebrada el 17 de Gener, convocada pel President de la FCC, Joaquim Vilaplana, amb l'objectiu de fixar el calendari electoral a la Presidència del Comitè d'Àrbitres.

Assistents

 • 4 delegats (o en nom seu):
  • Joan Badia (Barcelona):
  • Carles Ferrer (Girona):
  • Roser Martinez (Lleida):
  • German Dempere (Tarragona):
 • els 2 candidats: Raül Blazquez i Arianna Pol
 • la secretària actual: Bea BertomeuEn el cas de Girona s'enviarà un Administratiu FCC


 • Cens publicat el 29 de Gener.
 • Es fixa data 31 de Gener per comunicar si es votarà en una delegació diferent a la pròpia, o qualsevol altra incidència. e-mail Bea Bertomeu.
 • Votació Presencial amb DNI
 • Publicació a Web del nou Comitè Tècnic Arbitral

Els Delegats es designaran, per acord dels Àrbitres de cada Delegació

La propera Assemblea de Comitè Català serà el proper 17 de Febrer (Barcelona o voltants de Vic, segons criteri establert de rotació per Delegacions)