Sol·licitud de Prova Esportiva

Tots els Clubs Federats a la Federació Catalana de Ciclisme (FCC) poden organitzar proves esportives de totes les modalitats de ciclisme, recollides als Estatuts de la FCC (Títol 1. Capítol 1, Article 5). Totes les proves seran revisades per FCC per introduir-es al Calendari de la web www.ciclisme.cat. Aquelles que requereixin permisos del Servei Català de Trànsit (SCT), serà la corresponent delgació territorial qui revisi i gestioni la corresponent Carta d'Assegurança. L'Organitzador rebrà la documentació amb el format corresponent per a tramitació telemàtica de la documentació

La Taxa Federativa inclou l'aprovació de reglaments, gestió administrativa, assegurança de responsabilitat civil de club Afiliat a FCC, com Organitzador de Prova Esportiva, aprovació de les actes de Cursa, en cas de Competició.