LlicenciesEsportives

La Federació Catalana de Ciclisme ofereix dos tipus de Llicència Esportiva que permeten participar a les Competicions i Activitats Federades, i, que inclouen una assegurança d'Assistència Sanitària i una de Responsabilitat Civil, en cas d'Accident, d'acord amb les prestacions establertes al RD 7/72001 de 12 de enero (responsabilitat civil) i RD 849/1993 de 4 de junio (assegurança d'accidents)

 • LLICÈNCIA ESPORTIVA DE LA UNIÓ CICLISTA INTERNACIONAL (UCI/RFEC)

  La Llicència Esportiva UCI habilita al Titular a participar en proves dels Calendaris Oficials de la UCI, RFEC i FCC. És Obligatòria per a les Categories de Competició a partir de Cadets, i, per a tots els que participin en Marxes, Pedalades Esportives i Cicloturistes del Calendari UCI / RFEC, fora de l'àmbit de Catalunya

 • LLICÈNCIA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA (FCC)

  La Llicència Esportiva és d'Àmbit Català, i, habilita al titular a participar a proves del Calendari Català: Marxes Esportives i Cicloturistes, Pedalades de BTT i Proves de Promoció.

  Aquesta Llicència està adreçada a la Pràctica del Ciclisme esportiu, de lleure i de promoció, ja sigui en proves organitzades o sortides de club i individuals.

Les Llicències Federatives són tramitades pels Clubs, per tant, per obtenir una Llicència Federativa cal fer-ho mitjançant un Club

aaaaaaaaaaa

Informació relativa a Llicències: Tramitació, Documentació, Tipus i Preus,..., Certificat Mèdic d'Aptitud Esportiva

a a a a a

aaaaaaaaaaaaa

ASSEGURANCÇA ASSOCIADA A LA LLICÈNCIA FEDERATIVA

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Per als dos tipus de Llicència Esportiva, la companyia d'assegurances ALLIANZ cobrirà tots els accidents dels Federats majors de 16 anys, durant la pràctica global de l'esport ciclista, en tots els casos. La companyia d'assegurances Catalana Occidente continuarà cobrint els casos de Responsabilitat Civil (RC) dels Federats majors de 16 anys, així com la RC de l'activitat esportiva dels Clubs Afiliats.

Per als Federats amb Categoria fins a Cadet (inclosos), la companyia d'assegurances Allianz cobrirà els Accidents (Assistència Sanitària i Responsabilitat Civil)

Les Cobertures d'ambdues Llicencies Federatives inclouen:

 • Assegurança d'accidents en la pràctica del ciclisme il·limitada amb 18 mesos des de la data de l'accident

 • Mort per causa directa/indirecta 6000€/1800€ Invalidesa 12000€

 • Assegurança de Responsabilitat Civil fins a 350000€ i Defensa Jurídica

aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa
En cas de dubte o més informació, contacteu amb llicencies@ciclisme.cat