Actualització de les mesures per frenar la pandèmia de Covid19

21/12/2020
Federació

Actualització de les mesures per frenar la pandèmia de Covid19

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquest cap de setmana al DOGC la resolució SLT/3354/2020 de 19 de desembre per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya, que afecten a la pràctica esportiva i que tindran una vigència -a priori- fins al proper 11 de gener.

Pel que fa al nostre esport les mesures i restriccions que cal tenir en compte són les següents:

Limitació a la mobilitat: queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments adeqüadament justificats. Addicionalment, durant el temps de vigència de l'esmentada mesura de restricció, la limitació de mobilitat serà comarcal de dilluns a diumenge. Per tant, els/les esportistes només podran desenvolupar la pràctica esportiva o entrenaments en la comarca de residència, de forma individual o en grups de màxim 6 persones.

Desplaçaments per activitats esportives i esdeveniments esportius professionals, estatals i internacionals: excepcionalment es permetrà el desplaçament per activitats esportives autoritzades de caràcter nacional o internacional. Els esportistes professionals (és a dir, amb existència d’una relació laboral o contractual amb l’entitat esportiva o anàlogues), així com els esportistes que tenen la qualificació d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment, els assimilats a nivell de l’Estat espanyol, les persones encarregades de desenvolupar funcions tècniques o essencials (entrenadors/es) en les sessions d’entrenament, i el personal encarregat de desenvolupar les tasques de manteniment, vigilància, serveis essencials a la instal·lació, podran desplaçar-se per anar o tornar del seu lloc de treball (entrenament o competició) sobrepassant la limitació horària de mobilitat nocturna. Aquests col·lectius hauran d’acreditar-ho mitjançant el corresponent certificat o la declaració autoresponsable juntament amb la documentació acreditativa que així ho justifiqui.

Activitat de les Escoles de Ciclisme: les escoles de ciclisme seguiran amb les mateuixes mesures que ja tenien, és a dir, aforament del 50% en les instal·lacions i els equipaments a l'aire lliure i amb control d'accés, i el 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats i amb cita prèvia, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives com el públic assistent. A més, els vestidors no es podran utilitzar i caldrà que estiguin tancades com a màxim a les 21h. Els Centres de Tecnificació i rendiment esportius, i les instal·lacions que hagin d'acollir esdeveniments estatals o internacionals, sí que podran realitzar la seva activitat amb les mesures pertinents i sense públic. Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats.

Suspensió d'activitats competitives o d'oci: continuen suspeses totes les proves de caràcter autonòmic, competitives o d'oci, afectades durant la vigència d'aquestes restriccions. Només es podran dur a terme competicions de caràcter nacional o internacional, però s'hauran de celebrar sense públic.

La Federació Catalana de Ciclisme continua demanant sentit comú i responsabilitat davant la pràctica esportiva, minimitzant riscos i no allargant les sortides més del necessari, i complint escrupolosament les mesures decretades per les autoritats competents. No oblidem que seguim lluitant contra una pandèmia molt seriosa.

Documents d'interés
FAQS Secretaria General de l'Esport, 21 de desembre
Resolució SLT/3354/2020 de 19 de desembre