Avui dissabte 11 de març es celebra la Assemblea General Ordinària de la F.C.C.

10/03/2006
Federació

Avui dissabte 11 de març es celebra la Assemblea General Ordinària de la F.C.C.

D?acord amb el que disposa l?article 20 dels Estatuts de la FCC, us convoquem a l?ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA FCC que tindrà lloc a la Sala d´Actes del Centre d´ Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat (CAR)  (Avinguda Alcalde Barnils sn), a celebrar el proper dia 11 de març de 2006 a les 15,30 hores en primera convocatòria i a les 16,00 hores en segona convocatòria, amb el següent ORDRE DEL DIA :

 

  1.- Presentació del President. Recompte dels assembleistes presents.

  2.- Elecció de 3 interventors per aprovar per delegació , si s?escau, l?acta d?aquesta assemblea

  3.- Ratificació, si s?escau, dels nous membres de la Junta Directiva

  4.- Presentació i aprovació, si s?escau, de l?informe- memòria d?activitats esportives de la temporada 2005.

  5.- Presentació i aprovació, si s?escau, de la liquidació de l?exercici econòmic de l?any 2005.

  6.- Presentació i aprovació, si s?escau, del pressupost per l?exercici econòmic de l?any 2005

  7.-Presentació i aprovació, si s?escau, del programa d?activitats esportives per la temporada 2006

  8.- Presentació i aprovació, si s?escau, de les propostes presentades pels assembleistes.

  9.- Precs i preguntes

 

NOTES IMPORTANTS:

 

1.- Queda obert el termini de presentació de propostes dels assembleistes fins el dia 10 de març de 2006, fent-se avinent que d?acord amb l?article 17 g) dels Estatuts totes les propostes han de tenir el suport d?un mínim del 10% del total de clubs afiliats.

 

2.-Tota la informació sobre les matèries objecte de l?Assemblea estarà a disposició dels assembleistes a la seu de la FCC del Passeig Vall d?Hebrón 185-201 (Velòdrom d?Horta) de Barcelona i de les Delegacions Territorials amb 15 dies d?antel.lació a l?assemblea.