Bonaventura Bosch és el nou responsable de seguretat viària de la F.C.C.

08/03/2007
Federació

Bonaventura Bosch és el nou responsable de seguretat viària de la F.C.C.

 

Procediment per formular els suggeriments o queixes

 

Aquesta Federació, amb la finalitat d?ajudar als practicants del ciclisme pel que afecta a temes de seguretat, en especial als derivats de la circulació per carreteres i ciutats de Catalunya, ha decidit de posar en funcionament un departament on els clubs, afeccionats, cicloturistes i corredors, puguin comentar qualsevol problema que es consideri afecta o pot afectar la seva integritat en la pràctica dels seus entrenaments.

Per dur a terme i canalitzar la tasca d?estudiar i valorar les possibles solucions i emprendre les acciona oportunes de accions oficials i presentar els temes al nivell que calgui des de la Federació Catalana de Ciclisme, s?ha pensat en la persona del:

Sr. Bonaventura Bosch i Solá, amb una extensa trajectòria dintre del mon del ciclisme, a qui podreu accedir exposant el cas que origini el contacte, esmentant el fet i una exposició el que l?origina, adreçada a: Ventura, àrea de seguretat F.C.C., a traves del seu e-mail:

seguretatviaria@fedecat.com .

Cal indicar remitent i per aclariments, si fa el cas, forma de contacte telefònic o adreça.

Alguns exemples sobre diferents punts que pensem son susceptibles de ser comentats pel perill que poden representar i procurar una millora o la supressió del problema, considerant-los els mes freqüents a les nostres vies:

  • ?Vorals? insuficients, irregulars, i moltes vegades per restes de reparacions, runa o automòbils que els utilitzen d?aparcament.
  • Clots crònics a la calçada, regates mal tapades, carrils-bici inadequats i que no van enlloc o que s?acaben sobtadament.
  • ?Vorals? que al arribar a un carril d?entrada ràpida a una altre via, queden interromputs per unes bitlles o similars, provocant la falsa maniobra del ciclista cap al centre de la calçada.
  • Impossibilitat en determinats trams de continuar íntegrament la marxa, al convertir-se la carretera en autovia o via ràpida, sense alternativa pel ciclista.
  • La cada vegada major aplicació a la calçada d?obstruccions, pensades per reduir la velocitat dels vehicles a motor, sense cap normativa reguladora concreta. Cada poble fa i dimensiona els obstacles a la mida que vol.
  • No es pensa en la circulació de bicicletes i les alçades dels obstacles varien inclús  dintre dels mateixos termes municipals., sense pas per la bicicleta, obligant a esquivar-lo, o saltar-lo, fent un numero de circ, amb perill de caigudes o de tenir una col·lisió amb un cotxe.
  • La manca de sensibilització d?alguns conductors en la entrada i sortida de les rotondes que no senyalitzen la maniobra, posant en perill als ciclistes. 

I tantes com no trobeu mencionades aquí en els vostres llocs habituals de pas com usuaris, i que afectin a tot el territori català. Podeu explicar cada cas i enviar si cal fotografies de la anomalia detectada. 

La Federació farà les passes que calguin per trobar una solució o millora.

 

Fes difusió als teus companys de pedalades d?aquest nou servei que la Federació Catalana de Ciclisme posa a la disposició dels ciclistes.