Composició de la junta directiva de la F.C.C.

18/03/2006
Federació

Composició de la junta directiva de la F.C.C.

 

PRESIDENT: Alfons Molist i Barberà

VICEPRESIDENT 1r. GIRONA: Francesc Moradell i Pont

VICEPRESIDENT 2n.BARCELONA: Francesc Niubó i Valls

VICEPRESIDENT 3r. LLEIDA: Sergi Hernando del Pino

VICEPRESIDENT 4t. TARRAGONA: Claudio Cattarin

 

SECRETARI: Andreu Miró i Romagosa

TRESORER:

 

VOCAL: Josep Sans i Vinadé

VOCAL: Antoni Costa i Molina

VOCAL: Salvador Gálvez i Massó

VOCAL: Carles Royo i Tort

VOCAL: Josep Bochaca i Tohà

VOCAL: Carlos Meléndez i Rubio

VOCAL: Xavier Salvador i Duch

VOCAL: Josep Ll. Giralt i Tricas

VOCAL: Carme Mas i Neras

VOCAL: Josep Bachs i Frances

VOCAL: Jose Manuel Narvaez i Cerezo

VOCAL: Jose Carlos Blázquez Sánchez