Comunicat: actualització sobre les restriccions (febrer 2021)

08/02/2021
Federació

Comunicat: actualització sobre les restriccions (febrer 2021)

El Govern de la Generalitat de Catalunya va publicar el passat 5 de febrer al DOGC 8335 la Resolució SLT/275/2021 per la qual "es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya", que afecten a la pràctica esportiva i que tindran vigència fins a nova ordre, amb el 22 de febrer com a primera data.
 
Per les seves afectacions a la pràctica de l’esport, es destaquen les següents mesures:

  • El perímetre de mobilitat per a la pràctica esportiva es limita a la comarca de residència, de forma individual o en grups màxims de 6 persones, excepte en activitats federades on es pot superar aquest nombre. Es segueix mantenint la limitació a la mobilitat entre les 22h i les 6h de dilluns a diumenge.
  • Autorització per entrenaments i participació en proves professionals, estatals o internacionals:  excepcionalment es permetrà el desplaçament per activitats esportives autoritzades de caràcter nacional o internacional. Els esportistes professionals (és a dir, amb existència d’una relació laboral o contractual amb l’entitat esportiva o anàlogues), així com els esportistes que tenen la qualificació d’esportista d’Alt Nivell i d’Alt Rendiment, els assimilats a nivell de l’Estat espanyol, les persones encarregades de desenvolupar funcions tècniques o essencials (entrenadors/es) en les sessions d’entrenament, i el personal encarregat de desenvolupar les tasques de manteniment, vigilància, serveis essencials a la instal·lació, podran desplaçar-se per anar o tornar del seu lloc de treball (entrenament o competició) sobrepassant la limitació horària de mobilitat nocturna. Aquests col·lectius hauran d’acreditar-ho mitjançant el corresponent certificat o la declaració autoresponsable juntament amb la documentació acreditativa que així ho justifiqui.
  • Els equipments esportius a l'aire lliure, com les escoles de ciclisme, poden obrir al 50% d'aforament, amb control d'accés i amb grups de màxim 6 persones (incloent monitor/a). Aquesta limitació, però, no afecta les activitats esportives federades, que s'han de realitzar en els grups estables habituals (consulteu les condicions per a les escoles homologades) i amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
  • Pel que fa a les competicions, es permet reprendre les competicions catalanes que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals, i es manté la celebració de competicions d’àmbit estatal, internacional i professional. Totes les competicions autoritzades s’han de celebrar sense públic. Els/les esportistes amb llicència de competició poden saltar-se la limitació de mobilitat comarcal per assistir als entrenaments i/o competicions d’aquestes categories.

La Federació Catalana de Ciclisme continua demanant sentit comú i responsabilitat davant la pràctica esportiva, minimitzant riscos i no allargant les sortides més del necessari, i complint escrupolosament les mesures decretades per les autoritats competents. No oblidem que seguim lluitant contra una pandèmia molt seriosa.

Documents d'interès: