​Comunicat: canvis en les condicions de la pràctica esportiva a partir del 18/05

16/05/2020
Federació

​Comunicat: canvis en les condicions de la pràctica esportiva a partir del 18/05

[MODIFICACIÓ 18/05: Finalment, la reunió del PROCICAT d'avui dilluns ha determinat que la unitat territorial per la pràctica esportiva és la regió sanitària. Aquest fet és molt important per tal de no incorre en possibles sancions per estar en una zona no permesa. Afegim documents d'interès]

El Govern de l'estat ha publicat aquest darrer dissabte dissabte un nou BOE amb la ordre SND/414/2020 en la que es preveu les mesures a aplicar dins la Fase 2 del procés de desconfinament, d'aplicació a partir del dilluns dia 18/05 a les 00.00h.

Dins del citat document, però, es modifica l’ordre SND/388/2020 del dia 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per la obertura al públic de determinats comerços o serveis i la obertura d’arxius, així com la pràctica de l’esport professional i federat, amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions a aquelles unitats territorials que segueixen en fase 0, quedant de la següent manera:

"Els esportistes federats no recollits en l’article anterior (referit a l’Alt Nivell) podran realitzar entrenaments de forma individual, en espais a l’aire lliure, dues vegades al dia, entre les 6:00 i les 10:00h i entre les 20:00 i les 23:00h hores i dins dels límits de la província en què hi tinguin la residència. Les comunitats autònomes i ciutats autònomes podran acordar que, en el seu àmbit territorial, les franges horàries previstes en aquest article comencis fins a dues hores abans i acabin dues hores després, sempre i quan no s’incrementi la duració de les mateixes". De moment la CCAA de Catalunya no ha modificat les franges horàries. De la mateixa manera, la unitat territorial per la pràctica esportiva és la regió sanitària.

Així doncs, la situació queda de la següent forma:

Esportistes Alt NIvell i ARC (regions en Fase 1 i 0)
A partir de dilluns dia 18/05 podran fer activitat esportiva de forma individual respectant totes les mesures de distanciament social i d'higiene marcades, sense limitació horària.
Pel programa ARC, la FCC només emetrà certificats per esportistes sub23 i elits.

Esportistes federats (regions en Fase 1 i 0)
A partir de dilluns dia 18/05 podran fer activitat esportiva de forma individual respectant totes les mesures de distanciament social i d'higiene marcades, un màxim de 2 vegades al dia, entre les 6.00h i les 10.00h i entre les 20.00h i les 23.00h en municipis de més de 5.000 habitants, i entre les 6.00h i les 23.00h en municipis de menys de 5.000 habitants. El límit serà el de la regió sanitària on es tingui la residència. L'acreditació seria la llicència federada de la temporada 2020, sigui del tipus que sigui (no inclou targetes bici).

Esportistes no federats (regions en Fase 1 i 0)
A partir de dilluns dia 18/05 seguiran sent d'aplicació les mateixes mesures de l'Ordre SND/388/2020 del 3 de maig: limitació de fer esport de forma individual respectant totes les mesures de distanciament social i d'higiene marcades, un màxim de 1 vegada al dia, entre les 6.00h i les 10.00h i entre les 20.00h i les 23.00h en municipis de més de 5.000 habitants, i entre les 6.00h i les 23.00h en municipis de menys de 5.000 habitants. El límit serà el terme municipal on es tingui la residència.
Als efectes pertinents, recordem que la targeta bici no té la consideració de llicència federativa.

Documents d'interès

La Federació Catalana de Ciclisme continua demanant sentit comú i responsabilitat davant la pràctica esportiva, minimitzant riscos i no allargant les sortides més del necessari, i complint escrupolosament les mesures decretades per les autoritats competents. No oblidem que seguim lluitant contra una pandèmia molt seriosa.

També us recordem que les Delegacions de la FCC arreu del territori continuen tancades al públic. Les llicències federatives s'envien a les adreces de cada club. Igualment es pot descarregar digitalment la llicència des de la APP, mentre no arriba el plàstic: Android o iPhone

Junta de la Federació Catalana de Ciclisme
Barcelona, 18/05/2020