Comunicat de la FCC sobre la temporada 2020 i darreres accions

19/02/2020
Federació

Comunicat de la FCC sobre la temporada 2020 i darreres accions

Benvolguts socis, sòcies, amigues i amics ciclistes, us informem de la situació de la Federació Catalana de Ciclisme i d'algunes de les darreres accions realitzades.

Segons l’article 1 dels nostres Estatuts “La Federació Catalana de Ciclisme és una entitat privada d’interès públic i social, dedicada a la promoció, la gestió, la coordinació i l’organització de la pràctica de l’esport del ciclisme dins l’àmbit de Catalunya, constituïda bàsicament per associacions i/o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica del ciclisme, com també per esportistes, tècnics, àrbitres o altres representants de persones físiques”. Per tant, els nostres associats són entitats sense afany de lucre.

D’altra banda, segons l’informe d’auditoria de l’any 2018, presentat i aprovat en assemblea el 2019, la FCC estava en una greu situació financera amb el risc de caure en recursos propis negatius i haver de concórrer en concurs de creditors. Per aquest motiu, la FCC ha hagut de reduir enormement la despesa durant el 2019 amb l’objectiu d'aconseguir el dèficit zero.

Per al 2020, i amb un pressupost de 2,6M€, es preveu una retallada del 40% en les subvencions de la Generalitat. Aquest fet ens obliga a realitzar canvis per assegurar assolir un exercici 2020 sense dèficit.

Amb totes aquestes premisses i escenaris, entenem que és necessari buscar noves vies de finançament i ingressos en tots els àmbits, un dels quals n’és el dels patrocinadors i col·laboradors. I en aquesta línia s’han signat noves col·laboracions, així com s’espera cercar i signar-ne més en els propers mesos. L’objectiu és clar: fer la FCC sostenible econòmicament a curt plaç, i aquest és el propòsit i la línia de treball de la Junta actual.

Us agraïm a totes i tots la vostra confiança i suport.

Junta Directiva de la Federació Catalana de Ciclisme
Barcelona, 19/02/2020