Comunicat: respecte la pràctica ciclista a Collserola i el projecte de la CSRC

08/08/2020
Federació

Comunicat: respecte la pràctica ciclista a Collserola i el projecte de la CSRC

Respecte al projecte de l'associació Collserola Sport Respecte Ciclisme (CSRC en endavant), la Federació Catalana de Ciclisme ha treballat i comparteix les inquietuds del CSRC i de l'IMBA amb l'objectiu clar de garantir la presència de la bicicleta en espais naturals amb total respecte al medi ambient i a les persones.

Davant la posició intransigent i poc dialogant de la Direcció del Parc Natural de Collserola, optant pel camí de la prohibició, la FCC té molt clar que penalitzar als usuaris amb la marginació no resoldrà el problema de fons i menys de futur, provocant només un rebuig social totalment justificat.

La FCC, com a principal interlocutor i promotor en l'ús de la bicicleta, sempre defensarà qualsevol iniciativa que generi beneficis per la societat i el medi natural, i en aquest cas parlem de mobilitat i pràctica esportiva.

Reclamem a la Generalitat, i en concret als responsables polítics dels àmbits afectats, que es manifestin en aquest tema i que es tinguin en compte les diferents legislacions que, en aquesta matèria, s'estan aplicant a la CE.

Per avançar amb fermesa, cal arribar a acords entre les parts.

Junta Directiva de la FCC
Barcelona, 06/08/2020