Convocatòria de l´ Assemblea General Ordinària per aquest dissabte 9 de maig

07/05/2015
Federació

Convocatòria de l´ Assemblea General Ordinària per aquest dissabte 9 de maig

Recordem que aquest proper dissabte 9 de maig, a les 10.15 hores i 10.45 hores  en primera i segona convocatòria, es celebrarà l´  ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  de la Federació Catalana de Ciclisme, a la Sala d’Actes de la Residència Universitària Àgora, Passeig dels Castanyers, 21 (edifici veí al Velòdrom d’Horta, seu central de la FCC, Passeig de la Vall d’Hebron 185-201, 08035 Barcelona). 

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA

1.- Presentació del President. Recompte dels membres assembleistes presents. Elecció de dos interventors per aprovar, per delegació, l’Acta juntament amb el President i Secretari, Art. 25 dels Estatuts de la FCC.
2.- Ratificació, si escau, dels càrrecs de la Junta Directiva nomenats per proveir vacants.
3.- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’informe-memòria d’activitats esportives de la temporada 2014.
4.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2014, amb el tancament del balanç i compte de resultats. Informe d’Auditoria.
5.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2015. Taxes quota club i preus llicències.
6.- Aprovació, si s’escau, del Pla general d’actuació, activitats esportives i els seus objectius 2015.
7.- Presentació i aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels assembleistes, d’acord amb l’Article 17 dels Estatuts FCC i presentats per escrit 15 dies abans de la data de l’Assemblea.
8.- Torn obert de paraules.
Seguidament, després de celebrar l’Assemblea General Ordinària, el mateix dia i en el mateix lloc, es celebrarà l’Assemblea extraordinària, amb el següent
ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA:
1.- Recompte dels membres assembleistes presents. Elecció de dos interventors per aprovar, per delegació, l’Acta juntament amb el President i Secretari, Art. 25 dels Estatuts de la FCC.
2.- Modificació dels Articles 5 i 62 dels actuals Estatuts de la Federació Catalana de Ciclisme.