Convocatòria per l'11è Curs de Tècnic Nivell 1 de Ciclisme. Tanca Inscripcions Dijous 23 de Juny

19/05/2017
Federació

Convocatòria per l'11è Curs de Tècnic Nivell 1 de Ciclisme. Tanca Inscripcions Dijous 23 de Juny

La Federació Catalana de Ciclisme, amb la col·laboració de l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, convoca el XI Curs de Tècnics de Ciclisme de nivell 1. 
Per a matricular-se s’ha de procedir,  i en aquest ordre, amb els següents passos:

  1. Estar en possessió de la documentació requerida per a la inscripció, tal i com es detalla al full informatiu adjunt i presentar-la a la FCC abans del 23 de juny de 2017. Les compulses es faran a la FCC prèvia presentació dels originals. Cal complimentar el full d’inscripció al curs al curs d nivell 1 i el full d’inscripció per a la prova d’accés.
  2. Les Proves d’accés es celebraran el proper dia 1 de juliol de 2017 a les 9:00h al  Velòdrom d’Horta de Barcelona. Cal realitzar el pagament dels 49,25€ de les proves d’accés al núm. de compte corrent de la FCC  ES83 2100 2895 7802 0008 8775 abans del 23 de juny de 2017 i presentar el comprovant a la prova d’accés. Per aquesta prova s’ha de dur casc i qualsevol tipus de bicicleta homologada. La descripció de les proves a realitzar i els criteris d’avaluació es troben al full informatiu adjunt. Les places s’otorgaran per ordre de superació de les proves d’accés al curs,  amb un mínim de 10 alumnes i un màxim de 30 alumnes.
  3. Un cop superades les proves d’accés, realitzar el pagament de 136€ corresponent al bloc comú, al compte corrent ES29 2100 0148 5602 0059 7260 abans del 7de juliol i presentar el comprovant el primer dia de classe a l’Escola Catalana de l’Esport.
  4. Les classes del bloc comú s’iniciaran el dia 13 de juliol de 2017 a l’Escola Catalana de l’Esport, carrer Sant Mateu 27-37,  Esplugues de Llobregat.
  5. Existeix la possibilitat de fer el bloc comú de forma presencial o semipresencial en d’altres dates i horaris als següents instituts, havent de fer el pagament del bloc comú allà on toqui:

                         a.Institut Rambla Prim (BCN): (933079960).
                         b.Institut Jaume I (Salou  977385293)
                         c.Institut La Pobla de Segur (973680200) Presencial i Semipresencial
                         d.Institut Rocagrossa (Lloret de Mar 972367489) Presencial i Semipresencial
                         e.Institut Serrallonga (Blanes 972331005) Presencial
                         f.Institut Joan Oró (Lleida 973268399) Presencial
                         g.Institut Pere Alsius i Torrent (Banyoles 972570991) Presencial i Semipresencial
                         h.Institut Mollerussa (Mollerussa 973600359) Presencial
                         i.Institut Alexandre Satorras (Mataró 937987711) Presencial
                         j.Institut Agustí Serra i Fontanet (Sabadell 937230312) Presencial
                         k.Institut Illa de Rodes (Roses 972154383)
                         l.Institut de Tecnificació (Amposta 977707849) Presencial

  1. Un cop aprovat el bloc comú s’ha de realitzar el pagament de 473,75€  corresponent al bloc específic, varis i pràctiques, al núm. de compte corrent de la FCC ES83 2100 2895 7802 0008 8775 abans del 20 de setembre de 2017 i presentar el comprovant el primer dia de classe
  2. Les classes del bloc específic s’iniciaran el divendres 22 de setembre de 2017, a les 18h, al velòdrom de Barcelona.
  3. Les pràctiques s’iniciaran un cop aprovat el bloc comú i el bloc específic a qualsevol dels centres homologats per la FCC i la SGE.
  4. Un cop superades les pràctiques i durant el quart trimestre de 2018 es procedirà al lliurament de les titulacions acadèmiques amb el corresponent número de registre com a tècnic de nivell 1 en ciclisme d’acord amb la llei de professions esportives de Catalunya