CSRC i la FCC lamenten que l’Ajuntament de Barcelona s’oposi al contenciós contra el PEPNAT

14/12/2021
Federació

CSRC i la FCC lamenten que l’Ajuntament de Barcelona s’oposi al contenciós contra el PEPNAT

Després que l’Associació Collserola Sport Respecte i Ciclisme (CSRC), que representa a la comunitat de BTT a la zona de Barcelona-Collserola, i la Federació Catalana de Ciclisme (FCC) iniciéssim un procés legal en contra del PEPNAT (Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola), amb data 26/11/2021 es va rebre de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la diligència d’ordenació d’actuacions, amb tota la documentació sol·licitada sobre el PEPNAT. Aquesta diligència sol·licita la presentació de la nostra demanda pel recurs Contenciós Administratiu interposat per CSRC i la FCC contra el PEPNAT.
 
Inicialment el contenciós fou interposat contra el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per ser el màxim òrgan competent sobre aquesta normativa. Posteriorment, quan el Tribunal va informar del contenciós al Departament, s’han sumat com interessats en el procediment i s’han personat en contra del contenciós interposat per CSRC i la FCC, els següents organismes:
  • l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que destina 4 advocats a la causa
  • l’Ajuntament de Barcelona
Era previsible que l’AMB es personés en contra del contenciós, atès que és l’òrgan que va rubricar en darrera instància la normativa, però ens ha causat una gran sorpresa que el propi Ajuntament de Barcelona també ho faci, essent l’únic ajuntament dels que estan dins l’àmbit del Parc en personar-se contra la causa.
 
Tant CSRC com la FCC lamenten profundament que un Ajuntament com el de Barcelona, que promou de forma activa l’esport i la bicicleta, es personi en contra d’aquest contenciós. El desenvolupament de les activitats esportives a Collserola, inclosa la pràctica ciclista, aporten múltiples beneficis a la població barcelonina i als visitants del Parc, en forma de salut, benestar, qualitat de vida i suport a les empreses locals.
 
A dia d’avui, les administracions competents continuen sense invertir cap recurs en la xarxa de corriols i senders de Collserola, i les propostes fetes per CSRC, en la línia de les últimes pràctiques internacionals en sostenibilitat mediambiental per espais protegits d’altra freqüentació humana, han estat sistemàticament refusades. Aquesta col·laboració, i no la prohibició, hauria de ser el primer pas per respondre els problemes detectats pels visitants del Parc.
 
I per últim, sobre el missatge que promou la direcció del Parc tractant el practicant de BTT com un bandit ecològic, l’ “International Journal of Environmental Research and Public Health” ha publicat aquest més una enquesta extensiva a nivell europeu, en la que demostra que la comunitat BTT declara com la seva primera preocupació la preservació dels espais naturals. Espais que, tal i com ja vam plantejar des d’un bon inici pel Parc de Collserola, haurien de permetre la compatibilització d’usos i usuaris, incloent-hi el col·lectiu ciclista. 
 
Collserola Sport Respecte i Ciclisme i Federació Catalana de Ciclisme 
Barcelona, 13/12/2021