El BACC reclama una regulació específica pels remolcs de bicicletes

15/11/2006
Federació

El BACC reclama una regulació específica pels remolcs de bicicletes

Una part important de les modificacions afecten a la circulació de bicicletes, amb les quals estem globalment d'acord.

Tanmateix, trobem a faltar des del Bicicleta Club de Catalunya (BACC), una regulació dels remolcs per a bicicletes a les ciutats, que permeti portar nens/nens i càrregues de fins a 40 kg, com pasa a moltes ciutats avançades d'arreu d'Europa. L'actual Reglament General de Circulació, tot i que permet l'ús de remolcs per a bicicletes a les carreteres, limita molt el pes que es pot carregar amb el remolc, no permet portar nens i no permet el seu ús durant la nit. Evidentment, les condicions a les carreteres no són les mateixes que a les ciutats i per això, el propi Reglament permet que els ajuntaments puguin ampliar les possibilitat d'ús dels remolcs a través de la modificació a l'ordenança de circulació (http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/23/pdfs/A45684-45772.pdf - Article 12).

  

Nota del BACC