En marxa la campanya de llicències federatives 2021

18/01/2021
Federació

En marxa la campanya de llicències federatives 2021

Amb una mica de retard després de les dates habituals, finalment ahir dimecres dia 23 es va posar en marxa la Campanya de llicències de la Federació Catalana de Ciclisme per la temporada 2021.

Aquesta mica de retard s'ha produït degut a l'adaptació que ha calgut fer en l'aplicatiu informàtic per tal de poder gestionar la operativa de la llicència 2021, que serà només en format digital, essent aquesta la gran novetat de la propera temporada. El fet de disposar d'una llicència digital, de la mateixa manera que ha fet també la RFEC, suposa una major agilitat en tota l'operativa de la seva tramitació, ja que un cop finalizat el procès ja se'n podrà disposar a través de l'aplicació mòbil de la Federació Catalana de Ciclisme.

Tot i que la manera de tramitar les llicències és idèntica a la d'altres anys, us recordem quins serien els principals aspectes clau d'aquest procès, que com ha succeït els darrers anys, només es podrà dur a terme a través d'un club federat:

  • El club federat haurà d'haver liquidat prèviament la qüota de club 2021 per poder iniciar la tramitació de llicències
  • El club haurà de recollir les sol·licituds de llicència dels seus associats
  • A través de l'aplicatiu Playoff, tramitar les llicències de les diferents modalitats. És molt important tenir en compte que el sistema no accepta la duplicitat de correus electrònics (cada federat, un mail diferent).
  • Les llicències UCI / RFEC competitives requereixen de foto i del certificat mèdic. Les cicloturistes UCI / RFEC també requereixen foto, que en canvi no és obligatòria en les llicències FCC, però sí recomanada atès que la llicència només és digital i té un espai reservat a tal efecte.
  • El pagament de les llicències es fa mitjançant targeta de crèdit o transferència al bancària
  • Descarregar l'aplicació mòbil de la FCC per accedir a la llicència tramitada.

Consulteu les novetats de la llicència pel 2021

Pel que fa a les tarifes, la Federació Catalana de Ciclisme ha matingut els preus respecte la temporada 2020 en totes les modalitats. Tal i com vam informar en la reunió de clubs del passat dilluns 21/12, tot i que aquest any 2020 hem hagut de patir períodes de confinament domiciliari, la llicència no ha deixat d'estar vigent en cap moment. Ës ben cert que durant els períodes de més restriccions i menys activitat, les dades de sinistralitat van disminuir força, però també és ben cert que en els darrers mesos de l'any i amb la recuperació d'una certa normalitat tant en entrenaments, com en sotides d'oci, com en algunes competicions, la sinistralitat fou superior a la de 2019. També volem recordar que aproximadament 2/3 parts del cost d'una llicència tipus de cicloturisme, les més nombroses a la FCC, es destina a les pòlisses de RC i accident. Teníem la possibilitat de rebaixar el preu treient la cobertura 365/24/7 de les nostres llicències, que va més enllà del que demana el Reial Decret, però per la Junta aquesta cobertura full time és necessària i entenem que pel gruix de ciclistes també.

Des de la Federació Catalana de Ciclisme no volem deixar passar l'oportunitat de recordar a tots els clubs i ciclistes la rellevància de federar-se per cobrir-se les esquenes i rodar segur.
Per qualsevol dubte respecte les llicències federatives o amb la seva tramitació, us podeu dirigir a les vostres Delegacions territorials de referència (Lleida, Tarragona, Girona, Barcelona, Terres de l'Ebre).