Es convoca l´ Assemblea General Ordinària i Assemblea Extraordinària

04/04/2015
Federació

Es convoca l´ Assemblea General Ordinària i Assemblea Extraordinària

La Junta Directiva  convoca  l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA i l’ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA  de la Federació Catalana de Ciclisme  el dia 9 de maig de 2015, dissabte,  a les 10,15 en primera convocatòria i a les 10,45 hores en segona convocatòria, a la Sala d’Actes de la Residència Universitària Àgora, Passeig dels Castanyers, 21 (edifici veí al Velòdrom d’Horta, seu central de la FCC, Passeig de la Vall d’Hebron 185-201, 08035 Barcelona).

Ordre del Dia

1.- Presentació del President. Recompte dels membres assembleistes presents. Elecció de dos interventors per aprovar, per delegació, l’Acta juntament amb el President i Secretari, Art. 25 dels Estatuts de la FCC.
2.- Ratificació, si escau, dels càrrecs de la Junta Directiva nomenats per proveir vacants.
3.- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’informe-memòria d’activitats esportives de la temporada 2014.
4.- Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2014, amb el tancament del balanç i compte de resultats. Informe d’Auditoria.
5.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2015. Taxes quota club i preus llicències.
6.- Aprovació, si s’escau, del Pla general d’actuació, activitats esportives i els seus objectius 2015.
7.- Presentació i aprovació, si s’escau, de les propostes presentades pels assembleistes, d’acord amb l’Article 17 dels Estatuts FCC i presentats per escrit 15 dies abans de la data de l’Assemblea ***.
8.- Torn obert de paraules.
Seguidament, després de celebrar l’Assemblea General Ordinària, el mateix dia i en el mateix lloc, es celebrarà l’Assemblea extraordinària, amb el següent Ordre del Dia:
1.- Recompte dels membres assembleistes presents. Elecció de dos interventors per aprovar, per delegació, l’Acta juntament amb el President i Secretari, Art. 25 dels Estatuts de la FCC.
2.- Modificació dels Articles 5 i 62 dels actuals Estatuts de la Federació Catalana de Ciclisme.

***  Queda obert el termini de presentació de propostes dels assembleistes fins el dia 23 d’abril de 2015, fent-se avinent que d’acord amb l’article 17 g) dels Estatuts totes les propostes han de tenir el suport d’un mínim del 10% del total de Clubs afiliats.
La informació, en quant a les matèries que són objecte de les assemblees general ordinària i extraordinària 2015, estarà a la vostra disposició, per a la seva consulta, a través de la web ciclisme.cat i a les respectives delegacions territorials.
Aprofitant l’assistència a l’Assemblea, us convidem a visitar l’interior del Velòdrom, amb la nova fusta que ha substituït totalment l’anterior, com també el nou circuit de BMX, adjacent al Velòdrom.
A partir de les 9:30 i fins a les 10:45, a la Residència Universitària Àgora, disposareu d’un servei obert d’esmorzar amb bufet lliure.