Es presenta el pla estratègic de la bicicleta

18/06/2006
Federació

Es presenta el pla estratègic de la bicicleta

El Pla s?ha elaborat a partir de les reunions que han mantingut els darrers mesos una comissió interdepartamental del Govern i diversos grups de treball integrats per operadors de transport, responsables de l?Administració pública, associacions d?usuaris i empreses de servei. A més, s?ha tingut en compte les experiències de països com Dinamarca, Alemanya, el Regne Unit, Itàlia o Euskadi en aquest terreny.

En les properes setmanes, el Pla serà publicat al DOGC i se sotmetrà a consulta pública durant un mes. En aquest període es rebran les al·legacions per part d?entitats i de la ciutadania. Posteriorment, es valoraran i, si es considera pertinent, s?incorporaran al redactat final del pla. D?aquesta manera, es preveu que la propera tardor el Pla serà aprovat pel Govern.

 

Veure informe complert