La FCC celebra les seves assemblees ordinària i extraordinària

11/05/2015
Federació

La FCC celebra les seves assemblees ordinària i extraordinària

Comptant amb la presència de vint-i-vuit clubs, es van celebrar les assemblees;  l’ordinària com a preceptiva i l’extraordinària per imperatiu dels punts del seu ordre del dia. La presència de la majoria dels membres de la junta directiva, tècnics federatius, coordinadors de comissions, advocats, i assessor econòmic i fiscal, van acompanyar als representants dels clubs en l’acte. La sala i mitjans utilitzats van satisfer a organitzadors i assistents. Tots els punts de l’ordre del dia van ser aprovats per majories absolutes. Tan aviat estigui redactada l’acta i signada pels interventors serà publicada, com les anteriors, a la nostra web. Agraïm la presència i intervencions durant l’acte, donant vida participativa a la nostra federació.

Per veure tota la documentació referent a l' Assemblea 2015, cliqueu a  l'enllaç:

https://www.ciclisme.cat/contenido.php?seccion=actes&path=./actes/Actes_assemblea&id=