La FCC convoca el IX Curs de Tècnics de Ciclisme de nivell 1

30/05/2015
Federació

La FCC convoca el IX Curs de Tècnics de Ciclisme de nivell 1

La Federació Catalana de Ciclisme, amb la col•laboració de l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, convoca el IX Curs de Tècnics de Ciclisme de nivell 1.
Per a matricular-se s’ha de procedir,  i en aquest ordre, amb els següents passos:

Estar en possessió de la documentació requerida per a la inscripció, tal i com es detalla al full informatiu adjunt i presentar-la a la FCC abans de l’ 1 de juliol de 2015. Les compulses es faran a la FCC prèvia presentació dels originals. Cal cumplimentar el full d’inscripció al curs al curs d nivell 1 i el full de sol•licitud d’inscripció per a la prova d’accés,
Les Proves d’accés es celebraran el proper dia 11 de juliol de 2015 a les 9:00h al  Velòdrom d’Horta de Barcelona. Per aquesta prova s’ha de dur casc i qualsevol tipus de bicicleta homologada. La descripció de les proves a realitzar i els criteris d’avaluació es troben al full informatiu adjunt Realitzar el pagament dels 49,25€ de les proves d’accés al núm. de compte corrent de la FCC indicat al full informatiu adjunt abans del 1 de juliol de 2015 i presentar el comprovant abans de realitzar-les. Les places s’otorgaran per ordre de superació de les proves d’accés al curs,  amb un mínim de 10 alumnes i un màxim de 30 alumnes
Un cop superades les proves d’accés, realitzar el pagament de 136€ corresponent al bloc comú, al mateix compte corrent anterior abans del 20 de setembre i presentar el comprovant el primer dia de classe a l’Escola Catalana de l’Esport.
Les classes del bloc comú s’iniciaran el dia 20 de juliol de 2015 a l’Escola Catalana de l’Esport, carrer Sant Mateu 27-37,  Esplugues de Llobregat. Existeix la possibilitat de fer el bloc comú en d’altres dates i horaris**.
Un cop aprovat el bloc comú s’ha de realitzar el pagament de 473,75€ corresponent al bloc específic, varis i pràctiques abans de l’ 1 d’octubre de 2015 i presentar el comprovant el primer dia de classe.
Les classes del bloc específic s’iniciaran el divendres 2 d’octubre de 2015 al velòdrom
Les pràctiques s’iniciaran un cop aprovat el bloc comú i el bloc específic a qualsevol dels centres homologats per la FCC i la SGE.
Un cop superades les pràctiques i durant el quart trimestre de 2016 es procedirà al lliurament de les titulacions acadèmiques amb el corresponent número de registre com a tècnic de nivell 1 en ciclisme d’acord amb la llei de professions esportives de Catalunya