Neix el grup de treball de Mobilitat i Seguretat Viària a la FCC

12/03/2021
Federació

Neix el grup de treball de Mobilitat i Seguretat Viària a la FCC

De manera tardana, les societats del nostre entorn, anem prenent major consciència sobre les negatives conseqüències de moltes de les accions quotidianes que realitzem les persones i una d’altament rellevant és la del model de mobilitat quotidiana que tenim, excessivament basada en el vehicle privat motoritzat.

L’impacte que actualment produeixen aquests vehicles vers la contaminació de l’aire provoca nefastos efectes sobre la salut de les persones, els gasos d’efecte hivernacle, causants del catastròfic escalfament global, la gran sinistralitat mortal, soroll, congestió... uns problemes que la bicicleta està cridada a ser-ne una part important de la solució.

Sens dubte, l’ús de la bicicleta pot cobrir molt bona part dels desplaçaments quotidians, i a l’hora de promoure aquest mitjà, no s’entendria que la Federació Catalana de Ciclisme se’n quedés al marge. Cal ajudar a realitzar aquesta transició, d’una manera adequada, amb infraestructures adients, però també fomentant que els nous usuaris obtinguin els coneixements necessaris, per una millor integració i major seguretat de tots els usuaris de l’espai públic.

És per això que la FCC ha creat un grup de treball que té com a finalitat promulgar i afavorir que des dels clubs federats també es fomenti i es defensi la bicicleta com a mitjà de transport urbà, interurbà i el turisme amb bicicleta, i que aquesta percepció cali en cada població de Catalunya i més enllà.

Eixos principals:

  • Posar a l’abast dels clubs, els coneixements necessaris per què els usuaris sàpiguen moure’s amb seguretat i respecte. Promoció de la formació i la integració social.
  • Promoure i generar sinergies amb les entitats, col·lectius, administracions i empreses alineades amb la mobilitat sostenible.
  • Defensar la construcció de nova i millor infraestructura segura i eficient.
  • Defensar els interessos dels usuaris i dels consumidors de serveis associats a la bicicleta.
  • En general, fomentar la solidaritat i la defensa dels interessos d’una mobilitat sostenible, democràtica, universal, inclusiva i segura.