Normes bàsiques per la tramitació de llicències

29/12/2008
Federació

Normes bàsiques per la tramitació de llicències

Per a la tramitació de llicències de la temporada 2009 caldrà estar al corrent de pagament.

Els esportistes de categoria Elit, Sub'23 i Junior que han signat un compromís esportiu amb un club per competir, hauran d'indicar el nom de l'equip de competició i la modalitat.                                             
No es tramitarà cap sol.licitud de llicència individual ciclista per un Equip sense que vagi acompanyada del document d’inscripció com Equip de competició on estigui indicat el nom del ciclista

La Federació Catalana recomana que tots els cicloturistes que sol·licitin llicència, tant Autonòmica com UCI, es realitzin la revisió mèdica que garantitzi el seu bon estat físic per a la pràctica del ciclisme.