Nou Curs de Tècnic de Ciclisme de Nivell 2: calendari 2023/2024

08/08/2023
Federació

Nou Curs de Tècnic de Ciclisme de Nivell 2: calendari 2023/2024

La Federació Catalana de Ciclisme, juntament amb l'Escola Catalana de l'Esport, ja ho té tot preparat per oferir en el període 2023/2024 un nou Curs de Tècnic de Ciclisme de Nivell 2. Es tracta d'una formació professional, en un curs acadèmic de Tècnic de Ciclisme regulat per la Orden del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, ECD/158/2014, del 5 de febrero. Un cop aprovat el nivell 1 i 2 s’assoleix la formació de grau mig de TÈCNIC DE CICLISME i habilita les competències professionals que estableix l’esmentada ordre ministerial:
 
Actividad de formación deportiva de Nivel II: adaptar, dirigir y dinamizar el entrenamiento básico y el perfeccionamiento técnico en la etapa de tecnificación deportiva; organizar, acompañar y tutelar a los deportistas durante su participación en actividades, competiciones y eventos propias de este nivel; gestionar los recursos materiales necesarios y coordinar las actividades de los técnicos a su cargo; organizar actividades, competiciones y eventos del nivel de iniciación deportiva; diseñar itinerarios y conducir deportistas por el medio natural; todo ello conforme a las condiciones de seguridad y a las directrices establecidas en la programación de referencia”. BOE-A-2014-1330 Núm. 34,Sábado 8 de febrero de 2014 Sec. I. Pág. 10888
 
Així doncs, la titulació de Tècnic de Ciclisme (nivell 1 i 2) habilita les competències per a:
 1. Dirigir equips de competició fins a la categoria de Júniors i accedir al nivell 3.
 2. Entrenar ciclistes en la etapa de tecnificació (16 -23 anys).
 3. Dirigir Escoles de ciclisme, coordinar d’altres tècnics i programar continguts i recursos materials.
 4. Organitzar competicions.
 5. Dissenyar i conduir itineraris en bicicleta.
Aquest curs està organitzat per la Federació Catalana de Ciclisme i l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Es compon de tres parts:
 1. Bloc Específic, 180 hores presencials en línia i asíncrones.
 2. Bloc Comú, 180 hores presencials, en línia i asíncrones.
 3. Pràctiques, 200 hores a realitzar en clubs ciclistes de competició.
PREUS i MATRÍCULA
 
Els imports a pagar pel Curs de Tècnic de Ciclisme Nivell 2 són:
 • Bloc Específic: 472,50€
 • Període de pràctiques:   50,00€
 • Varis: 400,50€
 • TOTAL:  923€
 • El Bloc Comú té un preu de 306,00€ que es pagarà directament a l’Escola Catalana de l’Esport quan es realitzi el curs. Es pot homologar amb titulacions esportives superiors.
El Bloc Específic s’iniciarà el dissabte 4 de novembre, a les 9.00 hores., a la seu de la Federació Catalana de Ciclisme del Velòdrom Municipal d’Horta Miquel Poblet de Barcelona i finalitzarà el 23 de març de 2024.
 
El termini per a preinscriure’s al curs serà del 21 d’agost al 22 de setembre de 2023. El pagament es realitzarà en tres terminis: 200€ en el moment de fer la inscripció, 423€ abans del primer dia de classe (4 de novembre) i 300€ abans de l’11 de gener del 2024. Per formalitzar la preinscripció al Curs de Tècnic de Ciclisme Nivell 2 us heu de registrar al següent formulari i realitzar el primer dipòsit de 200€ (aquest import serà retornable en cas de suspensió del curs).
 
Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció, amb un mínim de 15 alumnes i un màxim de 30 alumnes.
 
ORGANITZACIÓ DEL CURS
 
Consta de 180h de formació planificades en tres tipus de sessions:
 
1. SESSIONS PRESENCIALS, dissabtes de 9 a 18h hores. Total 96 hores:
 • Les sessions presencials es realitzaran al Velòdrom d'Horta de Barcelona, els dissabtes de 9 a 18 hores.
 • A les sessions teòriques presencials és recomanable dur el vostre PC, tauleta o mòbil. A la sessió inaugural es donaran les instruccions per accedir als materials del curs ubicats a l’entorn virtual d’aprenentatge Google Classroom. Per accedir a la plataforma és necessari que tot l'alumnat tingui creat un compte de correu de Gmail propi.
 • Per a les sessions pràctiques s'ha de dur bicicleta pròpia, casc, sabatilles i la indumentària adequada per a fer ciclisme.
 • Les sessions presencials són d’assistència obligatòria. Es passarà llista a totes les classes.
 • S’iniciaran el dissabte 4 de novembre i finalitzaran el 23 de març de 2024. 
 
2. SESSIONS TELEMÀTIQUES, dijous i divendres en línia (des de casa), de 18 a 22 hores. Total 44 hores:
 • Les sessions telemàtiques es realitzaran els dijous i divendres de 18 a 22 hores, des de casa amb el vostre PC connectat a internet, a través de Google Meet. 
 • A les videoconferències de Google Meet és obligatori tenir la càmera oberta i participar als qüestionaris de seguiment.
 • Les sessions telemàtiques són d’assistència obligatòria i es passarà llista a totes les classes.
3. TREBALL PERSONAL, a casa de forma asíncrona. Total 40 hores
 • Cada Àrea del curs té assignades unes hores de formació mitjançant treballs de matèria.
 • Aquests treballs, un cop presentats i aprovats pel professorat, computen les hores assignades a la programació del Curs.
 • Els treballs es presenten a través de la plataforma Google Classroom.
 • Excepcionalment es pot assignar un treball complementari per recuperar hores d’assistència amb absència justificada.
Per a qualsevol dubte o aclariment de currículum podeu:
 1. Consultar la web de cursos de la FCC.
 2. Escriure un correu a cursosfcc@gmail.com
Àrea de Formació i Escoles 
Federació Catalana de Ciclisme