OBERT EL PERÍODE DE SOL•LICITUD I RENOVACIÓ DE LA LLICÈNCIA ESPORTIVA PER AL 2018

31/12/2017
Federació

OBERT EL PERÍODE DE SOL•LICITUD I RENOVACIÓ DE LA LLICÈNCIA ESPORTIVA PER AL 2018

Els clubs afiliats podran iniciar el procés de tramitació de Llicències a partir del dilluns 18 de desembre. Per tal que el programa li permeti tramitar les llicències, primer hauran de fer el pagament de la quota de Club 2018.
 
Per facilitar la tramitació s'ha editat un Manual Aplicació Llicències on-line que podeu trobar a l'apartat Documentació/Llicències de la pàgina web federativa enllaç:
https://www.ciclisme.cat/contingut/llicencies-assegurances
 
Al mateix apartat o enllaç, hi podeu trobar tota la informació relativa a la Normativa de Llicències-Tramitació, Documentació, Tipus i Preus, Forma de pagament, Protocol Certificat mèdic, assegurances i el llistat de centres mèdics per la revisió del certificat d'aptitud esportiva.
 
La FCC disposarà els mitjans personals i tècnics per lliurar les llicències com més aviat millor. Les Delegacions estan a la vostra disposició per atendre-us en la tramitació i en la distribució de les llicències.
Les noves llicències seran efectives a partir del dia 1 de gener de 2018.
 
Malgrat la posició actual de les companyies d'assegurances envers les pòlisses destinades a cobrir l'accidentalitat de les activitats esportives del ciclisme, la nova Junta Directiva ha considerat prioritari garantir un millor servei mèdic per l'atenció als nostres federats. Amb aquesta condició, el preu de les llicències en el 2018 es veurà incrementat un 1,8% d'acord amb l'IPC del 2017 a Catalunya.
Respecte als esportistes menors de 15 anys, no ha estat possible aplicar el mateix criteri a causa del fort increment aplicat per la companyia d'assegurances.
 
Insistir a tots els practicants de ciclisme, la importància de tenir coberta qualsevol contingència, sigui per necessitat d'assistència mèdica o per responsabilitat civil. Els danys que un ciclista pot ocasionar a tercers poden suposar una demanda important per l'implicat i poden repercutir en els directius del club a qui representa.
 
En el 2018 les pòlisses seran les següents:
-La companyia Allianz cobrirà els accidents  i la RC dels federats fins a 16 anys.
-La companyia Ayax-Lloyd's cobrirà els accidents als federats majors de 16 anys.
-La companyia Catalana Occidente cobrirà la RC dels federats majors de 16 anys.
 
Us recordem la importància de seguir el protocol d'actuació en cada cas, accident i responsabilitat civil.
 
IMPORTANT:
-La cobertura d'assegurances  per les llicències del 2017 és vàlida fins al 31 de desembre i sense pròrroga.
-Per al 2018, el programa tindrà com a camps obligatoris el mail o adreça electrònica i el telèfon del federat.
-Per a tots els federats de competició (des de Cadets a Màster-60), serà obligatori adjuntar en el programa el Certificat d'aptitud esportiva, sigui la del 2017 o la nova del 2018 (la vigència és per 2 anys).
-Sense aquests camps degudament omplerts, l'aplicació no deixarà continuar amb la tramitació de la llicència.
-Els tècnics esportius hauran d'adjuntar el document de titulació corresponent o el Registre Oficial de Professionals de l'Esport (ROPEC) per tal de tramitar la llicència del Tècnic.
 
Taxes Llicència Federativa
Taxes Prova Esportiva