Resum de l'Assamblea Ordinària i Extraordinària de la FCC

14/05/2019
Federació

Resum de l'Assamblea Ordinària i Extraordinària de la FCC

El passat dissabte dia 11 es va celebrar a la Sala Narcís Masferrer del Velòdrom d’Horta l’Assamblea General Ordinària i l’Assamblea Extraordinària de la Federació Catalana de Ciclisme, amb la presència de només 19 clubs.

ASSAMBLEA ORDINÀRIA
Exposició del President de la FCC sr. Joaquim Vilaplana
El president va repassar l’activitat de la FCC el 2018, fent incís en alguns temes cabdals com la creació del nou equip de fèmines UCI, els canvis a positiu a les Delegacions, els canvis en el personal de la FCC, la tasca desenvolupada en el departament de comunicació, i els canvis en la Junta Directiva.

Així mateix, va comentar que la situació econòmica de la FCC és delicada, ja que s’han acumulat fins a 4 anys de pressupostos deficitaris que han portat a engegar un pla de viabilitat basat en tres eixos: incrementar el fons de maniobra, fidelització llicències, buscar més ingressos atípics.

Informe d’activitat esportiva 2018, per sra. Marta Vilajosana (Directora Tècnica de la FCC)
Vilajosana destacava que es van fer durant el 2018 fins a 23 sotides de seleccions catalanes de totes les disciplines i 2 sortides internacionals. Es van aconseguir 121 medalles, 47 de les quals d’or.

Pel que fa a les Estades i promocions, es va reunir 40 nens al 4a estada Sóc Ciclista a Velòdrom Horta, 1r Campus Tècnic BTT a Girona amb 40 nens, Cloenda Escoles de Ciclisme BTT i carretera a Mollet amb 200 nens.

Sobre els Centres de Tecnificació va comentar que hi ha 3 centres (2n curs a Vila-Sana, 3r curs a la Blume, i 11è a Ripoll) i la posada en marxa del Centre d’Alt Rendiment de Banyoles amb 2 esportistes amb beques Programa Futur. Pel que fa al Programa Arc, hi ha uns 200 ciclistes.

També va fer ènfasi de la implicació de la FCC en la recollida de signatures per una nova Llei de l'Esport, arribant a les 1800 de les més de 154 mil recollides en total.

Formació i Escoles de Ciclisme, sr. Xavi Ràfols
Destacar que es va dur a terme el Curs de Tècnics de Ciclisme de nivell 1 (dedicació de 300h), per primer cop en la història superant els 25 alumnes i amb valoració molt alta per part de l’alumnat. Això té relació amb el canvi de la Llei que obliga als tècnics a estar formats i inscrits al ROPEC o COPLEF.  El 2019 el curs s’iniciarà el 13 de juliol.

També ha estat molt destacable el fet de fer per primer cop un Curs de nivell 2 amb 17 alumnes, reconegut pel CSD amb 560h de formació, fet que suposarà tenir els primer tècnics de ciclisme d’Espanya.

D’altra banda, es van fer cursos de ciclisme a l’INEFC Barcelona, impartint 16h de formació.

I sobretot, destacar la fi de la moratòria de la Llei de Professions Esportives del 2008 i s’ha in-corporat la nova llei a Catalunya, que diu que no tothom pot fer de monitor si no té la formació que la recolzi i que cal estar inscrit al ROPEC. La FCC ha creat aquest 2019 la llicència de tècnic ROPEC per garantir l’assegurança professional.

Tot plegat ha obligat a canviar els barems d’homologació de les Escoles de Ciclisme, donant una sèrie de punts en 5 aspectes (instal·lació,tècnics, llicències, activitat, competició) que donen lloc a tres tipus d’Escoles: homologades, oficials, Hors Categorie. Al 2018, hi havia 37 escoles amb instal·lacions de bona qualitat (amb vestidors, il·luminació, magatzem, recintre tancat, accés amb carril bici…). Els hàndicaps eren les poques noies i els pocs cadets.

Exercici econòmic 2018 i informe d’auditoria, sr. Esteve Permanyer
En resum, ha baixat significativament el patrimoni net i la tresoreria, i han augmentat les despeses cosa que duu a una situació de pèrdues. Dels 333.000€ (199.000 al 2017) de pèrdues hi ha uns 125.000€ que pertanyen a condicions excepcionals. A nivell de subvencions les quantitats són similars a les de 2017, el problema ha estat en el cost de la pòlissa d'assegurances, que s’ha mantingut mentre el nombre de llicències ha baixat (no hi ha relació i això ha suposat una despesa extra).
El compte de resultats va ser aprovat per la majoria dels clubs assistents.

Pressupost 2019, sr. Jordi Jorba
El fet de que la FCC s’hagi quedat pràcticament sense fons propis obliga a fer un pressupost restrictiu per regenerar fons de maniobra pel 2019. El gran cavall de batalla ha estat les assegurances (que suposen un 40% del total de pressupost), ja que la caiguda de llicències no ha anat en paral·lel a un ajustament de la pòlissa, i aquest fet ha suposat un augment de la despesa en el 2018 que caldrà eixugar els propers exercicis. D’una banda, s’ha negocitat una nova pòlissa i s’ha plantejat pel 2019 un pressupost sense dèficit i amb resultat positiu, però caldrà incorporar una sèrie d’accions de viabilitat en diferents aspectes i partides per salvar aquesta solució delicada, començant per una millora en la partida d’assegurances i amb una reducció de la despesa en l'apartat d'administració i estructura així com una reducció important de les ajudes a clubs de competició i a organitzadors. L'informe de l'auditoria no deixa lloc a altre tipus de plantajaments.
El pressupost va ser aprovat per la majoria dels clubs assistents.

Pla General d’Actuació 2019
En l'apartat de gestió, és basarà en tres aspectes bàsics: estabilitzar llicències, la licitació del velòdrom, i aprofundir en els patrocinis.
En l'apartat esportiu, enguany ja es compta amb 1 equip més de cadets, 1 equip UCI fèmines, 1 més en juniors, i es compta amb 9 equips d’elits.
Del calendari previst en destaca la disputa de fins a 21 campionats de Catalunya. D’altra banda, s’han programat 24 sortides de seleccio catalana cobrint totes les disciplines. Així mateix, s’han previst Jornades de Tecnificació en pista, bmx, btt, ruta i trial. També es realitzaran 2 estades i campus programats (Estada Sóc Ciclista i campus BTT a l’octubre). Ja es va realitzar al febrer el 1r Clínic de Ciclisme Femení al Velòdrom d’Horta amb 50 noies, iniciativa que es té intenció de que tingui continuitat.
S’espera arribar als 210 ciclistes al programa ARC, 15 dels quals seran d’Alt Nivell. Pel que fa als Centres de Tecnificació, continuaran enguany els 4 centres amb 21 esportistes, dels quals el Centre de Banyoles va lligat al programa futur on hi ha 2 noies i dos tipus de beques: suport i estudis.
El Pla va ser aprovat per la majoria dels clubs assistents.

ASSAMBLEA EXTRAORDINÀRIA
Aquesta assamblea extraordinària proposava com a tema principal la modificació dels articles 27, 28, 51 i 52 dels Estatuts de la FCC. En resum es passarà a tenir només 2 vicepresidents deixant els delegats provincials de ser-ho, i aquests vindran designats pel president d’entre els membres de la mateixa candidatura. Per tant, no es presentaran delegats per lliure sinó sempre integrats dins alguna de les candidatures que opti a la presidència, i un cop proposats per la candidatura guanyadora, seran ratificats en assamblea. Es van aprovar els canvis.

Igualment, es va proposar i aprovar la creació de la Delegació de Terres de l’Ebre, que quedarà conformada per les comarques de la Terra Alta, el Baix Ebre, el Montsià i la RIbera d’Ebre.