S'activen les llicències agost-desembre per ciclistes de 5 a 16 anys

12/08/2021
Federació

S'activen les llicències agost-desembre per ciclistes de 5 a 16 anys

La Federació Catalana de Ciclisme ha activitat a dia 1 d'agost les llicències pel període 01/08/2021 - 31/12/2021 pels ciclistes de 5 a 16 anys.

Aquestes llicències  es posen en marxa per afavorir el desenvolupament de les categories de promoció, especialment vinculades a la creixent activitat de les Escoles homologades de ciclisme a tot el territori català. Si bé els darrers anys s'activaven al mes de setembre, i de cara a l'inici de les temporades ciclistes a les Escoles, aquest any s'ha cregut oportú avançar el període un mes, facilitant els tràmits en període estival.

Aquestes llicències tenen les mateixes cobertures d'accident i responsabilitat civil que les llicències anuals, si bé només tindran vigència en el període comentat (1 agost - 31 de desembre de 2021). I serveixen també per prendre part a les diferents competicions programades en aquest període.
Estaran disponibles per les categories prebenjamí, benjamí, principiants, alevins i infantils, així com també per la categoria cadet (requereix del certificat d'aptitud mèdica per trmitar-se). La metodologia de tramitació és idèntica a la de qualsevol altra llicència, a través dels diferents clubs federats i del programa Playoff.