S’obre el període per sol·licitud i renovació llicència esportiva i com a novetat es crea el carnet ciclista

09/01/2017
Federació

S’obre el període per sol·licitud i renovació llicència esportiva i com a novetat es crea el carnet ciclista

Tots els Clubs afiliats podeu iniciar el procés de tramitació dels dos tipus de llicències  amb l’aplicació Llicència Online disponible a www.ciclisme.cat , a partir de dimecres  21 de desembre.
Per tal que el programa permeti tramitar les llicències primerament s’haurà de fer el pagament de la quota de Club 2017.
L’endarreriment en l’inici de la tramitació de les llicències federatives es deu prioritàriament a la implantació per part de la UCI-RFEC d'un nou codi d’identificació dels esportistes què no ha estat validat fins la tercera setmana del mes de desembre.
Tanmateix, ens trobem en una situació on el cost de les assegurances per a la llicència federativa ha pujat de forma considerable i entenem el malestar dels Clubs i els federats. Hem intentat en la mesura del possible reduir l’impacte al cost final, però com us expliquem en aquest document l’augment del cost és necessari i ens obligarà aquest 2017 a fer un seguiment exhaustiu de les declaracions d’accident.
Per altra banda, les taxes federatives d’organització de proves esportives resten bloquejades al mateix nivell que han estat els últims tres anys i també, val a dir, que no hi cap tipus d’increment a les taxes anuals de Club. També es continuaran els ajuts als Clubs organitzadors i als Clubs participants en proves esportives
  
LLICÈNCIES  ESPORTIVES  DE  CICLISME 

Per a aquest any, la Federació Catalana de Ciclisme ofereix dos tipus de llicència esportiva , Llicència Esportiva  UCI/RFEC  i  Llicència  Esportiva FCC, que permeten participar a les competicions i activitats federades i que inclouen una assegurança d’assistència sanitària en cas d’Accidents i una assegurança de Responsabilitat Civil d’acord amb les prestacions establertes al RD 849/1993.
L'alta sinistralitat del nostre esport, el cost de l’atenció sanitària a Catalunya i la posició actual de les companyies d’assegurances envers les pòlisses destinades a cobrir l’accidentalitat de les activitats esportives de ciclisme ens han dut  aquests últims anys a una pujada progressiva del preu de les llicències que la Federació va assumir en la major part.
De cara a la nova temporada 2017 les companyies d’assegurances ens han portat a un augment important de la prima de  l’assegurança d’atenció sanitària en cas d’accidents.  L’increment real de les dues primes d’assegurances (accidents i responsabilitat civil) ha estat de 33€ en relació al cost de les primes del 2016, que ja havia arribat als 43€.
La Federació segueix assumint els increments dels darrers anys i una  part dels actuals, però ens veiem abocats a repercutir la resta de l’increment als esportistes majors de 16 anys, prioritzant mantenir un preu més baix a les llicències de ciclisme de base.
Per al 2017 la companyia d’assegurances AYAX (Lloyd's) cobrirà tots els Accidents dels federats majors de 16 anys durant la pràctica global de l'esport ciclista, en tots els casos, i la companyia ALLIANZ cobrirà tots els Accidents dels federats fins a cadets i també la Responsabilitat Civil dels menors.
La companyia d’assegurances CATALANA  OCCIDENTE continuarà cobrint la Responsabilitat Civil de federats majors de 16 anys  i de l’activitat esportiva dels Clubs afiliats.
Les cobertures de les dues Llicències Federatives  inclouen Assegurança d’accidents en la pràctica del ciclisme  il·limitada amb 18 mesos des de l’accident, Assegurança mort causa directa/indirecta  6000€/1800€ Invalidesa 12.000€, Assegurança de Responsabilitat Civil  fins a 350.000 € i Defensa jurídica. 
 
El llistat de preus dels dos tipus de llicència en funció de les categories d’edat els podeu trobar al enllaç Tipus i Preus de Llicències 2017   
 
Recordem que la llicència 2016, amb la respectiva cobertura d’assegurances, finalitza la seva validesa el 31 de desembre i no serà prorrogable al gener.
Tota la informació relativa a la Normativa de Llicències - Tramitació, Documentació, Tipus i Preus, Forma de pagament, Protocol Certificat mèdic, Informació d’assegurances, etc..., i llistat de centres mèdics per al certificat d’aptitud esportiva ho podeu trobar a  www.ciclisme.cat/documentacio/llicencia
En cas de dubte, contactar llicencies@ciclisme.cat
 
CARNET  PER A LA PRÀCTICA DEL CICLISME

Un altra opció per formar part del col·lectiu ciclista català es el Carnet Ciclista lliurat per la Real Federación Española de Ciclismo, i que esta destinat per  a aquelles persones que no competeixen ni participen en marxes i/o pedalades però que volen tenir una assegurança d’accidents i RC per anar amb bici en les sortides de Club o de forma individual.
El Carnet Ciclista NO és una llicència federativa i  NO et permet participar en esdeveniments federats ni Competicions ni Marxes/Pedalades Cicloturistes.
Les cobertures del Carnet Ciclista inclouen Assegurança d’accidents en la pràctica del ciclisme  fins a 2.000 €,
Assegurança de Responsabilitat Civil  fins a 150.000 €, Defensa jurídica i reclamació de danys, Assegurança Mort-Invalidesa  6.000€.
Al no haver de complir amb les prestacions obligatòries per a les Llicències oficials esportives que marca el  RD 849/1993, el cost del Carnet Ciclista es pot reduir de forma considerable.
Cost Carnet Ciclista :  40€
El Carnet Ciclista està adreçat als ciclistes aficionats individuals i als socis de les Entitats ciclistes que tan sols volen practicar el ciclisme en les sortides col·lectives de Club. 
El Carnet Ciclista es podrà sol·licitar directament fent click al banner  “Carnet Ciclista Real Federación Española de Ciclismo”  a la  pàgina web federativa.  La Real Federación Española de Ciclismo enviarà el Carnet Ciclista per correu postal directament al domicili de l’esportista.