Última setmana del primer període de pre-sol·licitud de curses pel 2020

11/11/2019
Federació

Última setmana del primer període de pre-sol·licitud de curses pel 2020

El període de presol·licitud de curses i esdeveniments pel calendari federat del curs 2020 va iniciar-se el passat 15 d'octubre i està previst que finalitzi, en primera instància, el proper 20 de desembre de 2019, amb l'objectiu de disposar d'un calendari bastant acotat a 31/12/2019 per tota la temporada 2020.

Online, amb dos períodes i amb aval de compromís
La gran novetat d'enguany en tot aquest procés és que aquesta presol·licitud es realitza exclusivament de forma online, a través de la web de ciclisme.cat accedint amb les mateixes credencials que els clubs federats tenen per l'aplicatiu on gestionen els socis i les llicències.

El primer període fixat, que finalitza el proper divendres dia 15/11 està adreçat als clubs que ja han organitzat proves durant el calendari 2019. D'aquesta manera tindran prioritat a l'hora de seleccionar data. Cal recordar també, que l'altra novetat és que un cop la presol·licitud hagi estat validada per la Comissió Tècnica, el club organitzador haurà d'abonar un aval (de 50€ en aquest període) en forma de Compromís per fer la Cursa: si s'acaba fent, es restarà de la taxa federativa, i si no es fa ni hi ha causa justificada, l'aval es perdrà.

A partir del 15/11 serà el torn d'aquells esdeveniments nous en el calendari, que s'allargarà fins el 20/12 i amb un aval de 75€.
Si s'escau, la Federació Catalana ha previst un tercer període, que aniria del 02 al 31 de gener de 2020.

Campionats de Catalunya
Les peticions amb Sol·licitud de Campionat de Catalunya de qualsevol modalitat i categoria que siguin aprovades per Comissió Tècnica, hauran de pagar un Aval de 150€. Es poden sol·licitar del 15/10/19 al 20/12/2019.