Formació de tècnics

TITULACIONS HOMOLOGADES PER LA FEDERACIÓ CATALANA


La Federació Catalana de Ciclisme expedeix les següents Llicències de Tècnics de Ciclisme: (un cop obtingudes les titulacions corresponents)

És totalment compatible posseir qualsevol llicència de Tècnic i una de Competició (Elit, Màster...). Cas de sol·licitar les dues llicències, es pagarà una assegurança i un suplement de l'altra.