Convocatòria al XII Curs de Tècnics de Ciclisme de nivell 1

06/06/2018
Federació

Convocatòria al XII Curs de Tècnics de Ciclisme de nivell 1

La Federació Catalana de Ciclisme, en la col·laboració de l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, convoca el un nou Curs de Tècnics de Ciclisme de nivell 1, que arriba a la seva dotzena edició. El curs compta amb un bloc comú de classes i un bloc específic amb classis i pràctiques que acabarà donant les Certificacions Acadèmiques de tècnic de ciclisme d’acord amb la llei de professions esportives de Catalunya.

Per tal de de d'inscriure's, cal entregar a la FCC el full d’inscripció del curs i el full d’inscripció per a la prova d’accés abans del dia 12 de juny, així com estar en possessió de la documentació requerida.

Les proves d’accés, de les quals cal haver realitzat el pagament, se celebraran el dissabte dia 30 de juny a les 9h al Velòdrom d’Horta de Barcelona. Per aquesta prova s’ha de dur casc i qualsevol tipus de bicicleta homologada. La descripció de les proves a realitzar i els criteris d’avaluació es troben a la documentació. Les places s’atorgaran per ordre de superació de les proves d’accés al curs, amb un mínim de 10 alumnes i un màxim de 30 alumnes.

Un cop superades les proves d’accés, caldrà realitzar el pagament corresponent al bloc comú abans del 6 de juliol i presentar el full d’inscripció i el comprovant el primer dia de classe. Les classes del bloc comú s’iniciaran el dia 16 de juliol a l’Escola Catalana de l’Esport. Existeix tambñe la possibilitat de fer el bloc comú de forma presencial o semipresencial en d’altres dates i horaris a una desena d'Instituts que s'indiquen, havent de fer el pagament del bloc comú allà on toqui.

Un cop aprovat el bloc comú s’ha de realitzar el pagament dell bloc específic, varis i pràctiques abans del 20 de setembre i presentar el comprovant el primer dia de classe. Les classes del bloc específic s’iniciaran el divendres 5 d’octubre, a les 18h, al velòdrom de Barcelona. Per últim, les pràctiques s’iniciaran un cop aprovat el bloc comú i el bloc específic a qualsevol dels centres homologats per la FCC i la SGE.

Un cop superades les pràctiques, durant el 2019 es procedirà al lliurament de les Certificacions Acadèmiques amb el corresponent número de registre (ROPEC) com a tècnic de nivell 1 en ciclisme, d’acord amb la llei de professions esportives de Catalunya.

Tota la informació sobre el cursa i inscripcions, a l'enllaç, clicant a "Tècnic de Ciclisme Nivell 1".