Formalitzada la demanda contra el PEPNAT de la Serra de Collserola

03/01/2022
Federació

Formalitzada la demanda contra el PEPNAT de la Serra de Collserola

La Federació Catalana de Ciclisme (FCC), conjuntament amb l’Associació Collserola Sport Respecte Ciclisme (CSRC), varen interposar recurs contenciós-administratiu contra l’Acord GOV/48/2021, de 6 d’abril que aprovà el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat), per considerar que no es respectaven els drets del usuaris del Parc i, en especial, els del col·lectiu ciclista.   

Després de rebre el trasllat de l’expedient administratiu a través del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i de la col·laboració dels serveis jurídics de la Federació amb membres de CSRC i del despatx Montaña Legal, encarregat del recurs, el passat 28 de desembre es formalitzà la demanda contenciosa-administrativa contra el PEPNAT davant el TSJC.

Seguidament, després del trasllat del TSJC, les parts demandades (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajutnament de Barcelona) podran presentar els seus arguments en contestació de la demanda.

La FCC continuarà informant sobre el desenvolupament del recurs.