Ja es pot tramitar la Targeta Bici 21 de la FCC

04/01/2021
Federació

Ja es pot tramitar la Targeta Bici 21 de la FCC

La Federació Catalana de Ciclisme, que recentment llançava la campanya de llicències federatives 2021, també posa en marxa ja la tramitació de la Targeta Bici 21.

La Targeta Bici 21 de la FCC no és una llicència esportiva, sinó que és un producte adreçat a ciclistes més ocasionals, potser més urbans, i que engloba eminentment una assegurança de responsabilitat civil i una assistència mecànica. A diferència de la llicència, per tramitar la Targeta Bici 21 no és imprescindible fer-ho a través d'un club federat, tot i que en aquests casos tindrà un preu més reduït.

Cal destacar que l'assegurança de Responsabilitat Civil a tercers que inclou la nostra Targeta Bici 21 és la més alta que permet la llei, 150.000€ per sinistre, molt superior a la d'altres productes similars que puguin existir. No inclou en cap cas cobertura d'accidents, així com tampoc és apta per participar en esdeveniments federats.

A més, i com passa amb la llicència federativa 2021, el seu format serà exclusivament digital i només s'hi podrà accedir a través de l'aplicació mòbil de la Federació Catalana de Ciclisme.