Nova convocatòria del Curs de Tècnics de Ciclisme de Nivell 1

14/06/2019
Federació

Nova convocatòria del Curs de Tècnics de Ciclisme de Nivell 1

CURS DE TÈCNIC DE CICLISME DE NIVELL 1
 
La Federació Catalana de Ciclisme, amb la col·laboració de l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, convoca el XIII Curs de Tècnics de Ciclisme de nivell 1, d’acord amb la Ordren del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, ECD/158/2014, del 5 de febrer.
 
Trobareu tota la informació a la web de gencat.cat  o la web de ciclisme.cat
 
Les Proves d’accés es celebraran el dissabte dia 29 de juny de 2019 a les 9:00h al  Velòdrom d’Horta de Barcelona. Cal realitzar el pagament dels 49,25€ de les proves d’accés al núm. de compte corrent de la FCC ES83 2100 2895 7802 0008 8775 i presentar el comprovant a la prova d’accés. Per aquesta prova s’ha de dur casc i qualsevol tipus de bicicleta homologada. La descripció de les proves a realitzar i els criteris d’avaluació es troben al full informatiu dels enllaços.. Les places s’atorgaran per ordre de superació de les proves d’accés al curs,  amb un mínim de 10 alumnes i un màxim de 30 alumnes.
 
Un cop superada la prova d’accés s’ha de realitzar el pagament de 533,75€ al mateix compte corrent anterior, corresponent al bloc específic, varis i pràctiques abans del 2 d’octubre de 2019 i presentar el comprovant el primer dia de classe.
 
Les classes del bloc específic s’iniciaran el divendres 4 d’octubre de 2019, a les 18h, al velòdrom de Barcelona.